bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne to forma pomocy o charakterze leczniczym, adresowana do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Przyjmuje ona postać strukturalizowanych spotkań grupowych, które służą do realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Źródłami zmian są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. W terapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci mają swoje tło psychiczne, któremu towarzyszą przykre emocje takie jak: lęk, poczucie winy, gniew, niepokój, złość. Socjoterapia ukierunkowana jest na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania, nadpobudliwości oraz zahamowanie niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci.
Terapeutyczna rola zajęć socjoterapeutycznych polega także na gromadzeniu nowych doświadczeń, odmiennych od poprzednich, a szczególnie urazowych, może likwidować ich wpływ na psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. Ich istota polega na odmiennym zachowaniu się grupy, nie potwierdzającym oczekiwań i wyobrażeń dziecka, wokół których będzie mogło ono przebudować obraz samego siebie, chodzi tu głównie o sytuacje, w których dziecko będzie mogło lepiej poznać siebie, docenić swoje mocne strony oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Refleksja nad pewnymi zachowaniami doprowadza do przekonania, że stało się to pod wpływem jakiejś silnej emocji. Dorośli potrafią dokonać takiej retrospekcji, ale dzieci nie są w stanie tego uczynić. Stąd też zrodziła się idea opracowania takiego programu, który ma na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć i odczuć innych osób. Znajomość tego zagadnienia pozwoli im na lepsze nawiązywanie relacji międzyludzkich oraz ograniczy ilość pojawiających się sytuacji konfliktowych.
Odreagowanie napięć jest podstawowym zadaniem zajęć socjoterapeutycznych. Proces terapeutyczny nie polega jednak na ponownym przeżyciu traumatycznych wydarzeń lecz na rozładowaniu napięć przez różnorodne formy aktywności, które powodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zajęć grupowych. Polega to na dzieleniu się swoimi przeżyciami w atmosferze akceptacji i zrozumienia oraz umożliwienia ekspresji uczuć w formie śmiechu, krzyku, płaczu itp. Ważne jest także dostarczenie okazji sprzyjającej przeżywaniu pozytywnych emocji.

mgr Monika Markuszewska
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się