bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Opłaty

Przedszkole pracuje w godzinach 600 - 1700.

W godzinach 800 - 1300, realizowana jest bezpłatna podstawa programowa.

Za każdą godzinę ponad podstawę programową rodzice płacą stawkę w wysokości 1,00 zł., ustaloną na podstawie Ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Ust 5a w art. 14 UoSO).

Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący. Przed 1 stycznia 2018 r. kwestię tę regulowały przepisy ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi: art. 14 ust. 5 pkt 1: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”. art. 14 ust. 5aa: „Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”. Obecnie kwestia ta jest uregulowana w art. 52 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat”.

Całodzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł, (która jest za każdy dzień nieobecności dziecka zwracana).
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać się do Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego celem uzyskania pomocy w zakresie żywienia i innych opłat ponoszonych w przedszkolu.


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się