bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
O Przedszkolu

       „Stare” dwuoddziałowe  Przedszkole Nr 2 mieściło się w Rypinie przy ulicy Mławskiej 13, w wynajętym budynku prywatnym. Ze względu na trudne warunki lokalowe zostało zlikwidowane w listopadzie 1984 r.- dzieci i personel przeniesione do Przedszkola Nr 1 (ul.T.Kościuszki). Również w tym samym roku uzyskano decyzję na budowę 4- oddziałowego przedszkola na osiedlu mieszkaniowym Mławska  II  początkowo  przy ul. Willowej a następnie Wojska Polskiego . Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Rypinie. Prace budowlane ruszyły 11.09.1985 r. Kierownikiem budowy został Pan Jan Gutkowski  a jego pracę nadzorowali dyrektorzy Bronisław Czarnecki i Zenon Michalski .

       Dyrektorem Państwowego Przedszkola nr 2 (jeszcze w budowie) została długoletnia dyrektorka Pani mgr Krystyna Czjkowska, która jednocześnie pełniła obowiązki dyrektora Przedszkola Nr 3 .

        Inspektor Oświaty i Wychowania Pani Bogumiła Malinowska planowała 1 września 1987r. uruchomić przedszkole dla 120 wychowanków , którzy już 12 maja 1987 r zostali zakwalifikowani przez Międzyprzedszkolną Komisję Społeczną .

        Jednak procedura oddania budynku przedłużała się . Dopiero po 20 sierpnia 1987 r. przedszkole zaczęto oddawać etapami : najpierw sale a następnie łazienki i inne pomieszczenia . Symboliczny klucz do przedszkola Pani dyrektor mgr Krystyna Czajkowska otrzymała 9 pażdziernika 1987 r.

      Pierwszymi nauczycielami w nowo wybudowanym przedszkolu zostały  Panie :

Krystyna  Grzecznowska, Marzanna Karolczyk, Joanna Kuczmarska,

Alina Palińska, Krystyna Rutkowska, Bożena Żebrowska i Anna Wysoka która jednocześnie pełniła funkcję za-cy dyrektora Przedszkola.

Od 1991 r. Przedszkole jest placówką podległą Gminie Miasta Rypina

W 1997r. Pani mgr Krystyna Czajkowska przechodzi  na emeryturę.

Funkcję dyrektora w drodze konkursu obejmuje Pani mgr Barbara Piotrowska. W latach 1999 – 2001 przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 powstaje filia grup zerowych, która mieści się na ulicy Kościuszki 10.

Wówczas też do przedszkola uczęszcza  wyjątkowo duża liczba wychowanków. Po likwidacji filii liczba wychowanków waha się w granicach od 145 – 155.

    

Wokół przedszkola rozciąga się ogród z placem zabaw dla poszczególnych grup wiekowych. Organizacja pracy przedszkola uzależniona jest od potrzeb środowiska.

Przedszkole stwarza warunki do rozwoju każdego dziecka aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji szkolnej.

 ▼  Opieka w przedszkolu jest sprawowana zgodnie z powszechnie przyjętymi społecznie zasadami i normami.

 ▼  Przedszkole dba o rozwój intelektualny, duchowy, moralny, kulturalny i społeczny dziecka.

 ▼  Uwzględnia zebrane od rodziców potrzeby i oczekiwania w planowaniu swoich działań.

 ▼  Prowadzony jest monitoring rozwoju dziecka w kierunku osiągania dojrzałości szkolnej.

Klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy wszystkich pracowników oraz współpracy nauczycieli przedszkola z rodzicami dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka.

 ▼   Placówka stara się zapewnić każdemu wychowankowi warunki do wszechstronnego rozwoju uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.

 ▼  Bardzo ważna jest  adaptacja każdego dziecka w pierwszych dniach jego pobytu w przedszkolu, dlatego placówka umożliwia rodzicom uczestniczenie w życiu przedszkola.

 ▼  Dla zapewnienia  wszechstronnego rozwoju  wychowanków przedszkole  realizuje szereg specjalnych zajęć dodatkowych oraz innowacji pedagogicznych :

     Należą do nich:

       - lektorat języka angielskiego prowadzony przez Centrum Języków Obcych dla dzieci od lat 4,

         - rytmika – dla dzieci od lat 4

         - terapia logopedyczna dla dzieci 6 – letnich.

       Przedszkole prowadzi innowacje pedagogiczne w zakresie:

  1. Rozwijania mowy
  2. Pracy z komputerem
  3. Wychowania ekologicznego
  4. Rozwoju artystycznego dziecka
  5. Regionalizacji
  6. Nowych metod nauki czytania

 

       Dzieci z „dwójki” uczestniczą w wielu wydarzeniach artystycznych i sportowych na terenie własnej placówki a także na terenie miasta. W przedszkolu mile widziani są rodzice i dziadkowie dzieci. To oni pomagają w wypełnianiu zadań dydaktyczno – wychowawczych, wyjazdach na basen, wycieczkach krajoznawczo-turystycznych jak również w pracach remontowych. Rodzice i dziadkowie są świadkami dorastania swoich pociech ich problemów i sukcesów. Wspólnie szukamy dróg umożliwiających  pełny sukces każdego dziecka. Razem z rodzicami chcemy stworzyć wspaniałe Przedszkole, w którym gości radosny śmiech a dzieci chętnie przekraczają próg placówki czekając na spotkanie z panią , kolegami, i dlatego mottem naszej placówki jest hasło:

 

STWÓRZMY WSPANIAŁE PRZEDSZKOLE”

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się