bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne to jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych, przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. Swoistością pracy korekcyjno – wyrównawczej jest organizowanie sytuacji, aby dziecko przez manipulowanie przedmiotami, a także naśladując podane wzory zachowań uczyło się określonych celem sprawności.
Obecnie trudna jest sytuacja dzieci rozpoczynających naukę w szkole, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych, motorycznych, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Ze względu na indywidualne cechy rozwojowe, nie mogą one sprostać wymaganiom programowym obowiązującym na danym etapie kształcenia w wymiarze i tempie zaplanowanym w wybranym programie. Pojawiające się w młodszym wieku specyficzne trudności w nauce, niosą ze sobą ryzyko wystąpienia dalszych niepowodzeń szkolnych w kolejnych latach nauki.
Aby skutecznie pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce należy wypracować i dostosować formy, środki i metody pracy wspomagania rozwoju psychofizycznego, do potrzeb indywidualnych i poprawy efektywności przyswajania treści programowych, oraz korygowania i kompensowania zaburzeń poznawczych. Dzieci te potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnie opracowanych programów nauczania dostosowanych do ich możliwości, ograniczeń, dodatkowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

mgr Monika Markuszewska
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się