grafika
Program „Klucz do uczenia się”
Program opiera się na cechach spontanicznych działań dzieci w celu promowania aktywnego uczenia się. Celem programu jest pomoc dzieciom w rozwoju umiejętności komunikatywnych, samoregulacji i umiejętności poznawczych, odbywa się to poprzez sekwencję zaplanowanych działań. Nauczycielki stosujące metodę „Klucz do uczenia się”, zauważyły, że dzieci stają się bardziej aktywne, otwarte, samodzielne i spontaniczne. Potrafią z łatwością wchodzić w role, używają kodów i symboli i rozumieją je. Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia, są szczęśliwe i chętne do działania. Co najważniejsze maluchy nie boją się niepowodzenia.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się