grafika
Edukacja matematyczna według E. Gruszczyk–Kolczyńskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne. W przypadku tej metody nauczycielki podkreślają, że warto odejść od tradycji i sięgnąć po nowoczesne nauczanie matematyki, jak wykazują badania losów absolwentów przedszkola, takie działania przynoszą wymierne korzyści. Absolwenci przedszkola w sferze edukacji matematycznej osiągnęli poziom wysoki i bardzo wysoki.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się