grafika
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego. Kształci prawidłową lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Nic dziwnego, zatem, że nauczyciele stosujący metodę w PM 2 uznali ją za klucz do wykształcenia gotowości do czytania i pisania, ustalenia lateraryzacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Nauczyciele z chęcią korzystają z tej metody systematycznie stosując ją już począwszy od pracy z dziećmi 3 – letnim, i po kolejne etapy edukacji przedszkolnej dostosowując ją do wieku wychowanków.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się