bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rady dla rodziców

Rady dla rodziców, których dzieci pierwszy raz przychodzą do przedszkola.   

Oddziaływanie grupy sprzyja procesowi uspołecznienia dziecka, rozwijaniu jego zainteresowań i zdolności swobodnego porozumiewania się. Nie wszystkie jednak dzieci są na tyle dojrzałe,aby pójść do przedszkola, jeśli nie zostaną do tego odpowiednio przygotowane przez rodziców. Kontakty z rodzicami były dotąd jedynymi kontaktami dziecka z dorosłymi, co uzależnia je w takim stopniu, że w każdym nowym środowisku czują się bezradne i zagubione. Aby zapobiec ewentualnym urazowym przeżyciom, przed każdą nową sytuacją należy zadbać o odpowiednie przygotowanie dziecka. Najlepiej powołać się na własne przykłady, powiedzieć że gdy rodzice byli mali też chodzili do przedszkola, że wszystkie dzieci w tym wieku mają już pewne obowiązki i że aby nauczyć się pewnych rzeczy trzeba chodzić do przedszkola a później do szkoły, że rodzice chodzą do pracy a dzieci do przedszkola lub szkoły itp. Dziecko, u którego wykształciły się już mechanizmy hamowania popędów  i uczuć  potrafi przystosować się do przedszkola chociaż w domu może przejawiać większe niż dotychczas oznaki nerwowości i rozdrażnienia . Jest to spowodowane zbyt silnym napięciem nerwowym      z którym dziecko nie może sobie poradzić i musi je w jakiś sposób rozładować.

 A oto kilka podstawowych korzyści z uczęszczania dziecka do przedszkola:

  • Wprowadzenie rytmu codziennego kontaktu ze środowiskiem pozadomowym.
  • Stwarzanie okazji do stałych kontaktów z tą samą grupą dzieci.
  • Dostarczanie doświadczeń związanych z oddziaływaniem zorganizowanej grupy takich jak: współzawodniczenie,współdziałanie,naśladowanie,pomaganie,porządkowanie zabawek, doskonalenie się w samoobsłudze.
  • Rozwijanie ekspresji twórczej(plastyka, rytmika, taniec).
  • Zachęcanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych i  codziennego życia.
  • Uczenie nawyków niezbędnych do nauki w szkole (orientacja przestrzenna, opanowanie podstawowych czynności w posługiwaniu się ołówkiem, rozwijanie zdolności ruchowych.
  • Wdrażanie do podejmowania prostych zadania wymagających koncentracji , uwagi i wysiłku umysłowego.

Są to dodatnie strony korzystania z wychowania przedszkolnego. Czy zatem rodzice mogą poprzestać na powierzeniu przedszkolu wszystkich trosk wychowawczych ciesząc się z tego,że spadł z nich obowiązek zajmowania się dzieckiem przez dłuższą część dnia?

Nic bardziej mylnego! Dziecko może dostrzegać i odczuwać różnice między stylem wychowania domowego a przedszkolnego.  Brak ścisłej współpracy rodziców z personelem może zakłócić dotychczasowe oddziaływania na rozwój dziecka. A zatem:                     Kontakt rodziców z   personelem przedszkola jest  bardzo wskazany!!!

 

A jak się zachować jeśli dziecko gwałtownie protestuje, gdy zostawia się je w przedszkolu ?

 

Jest to typowa reakcja na rozłąkę, która zwykle po kilku dniach staje się dla dziecka czymś normalnym, bo inne radości i przyjemne przeżycia wynagradzają mu brak rodziców . Są jednak dzieci,którym przedszkole nie może zastąpić rodzinnego domu i utrwala się w nich postawa odrzucająca tę formę oddziaływań wychowawczych. Te dzieci nie powinny być na siłę zostawiane w przedszkolu. Można po upływie roku spróbować jeszcze raz je zapisać . Jeśli i wówczas zależność od rodziców okaże się silniejsza niż chęć kontaktów  z rówieśnikami, warto udać się do psychologa w celu zasięgnięcia jego porady.

Na podstawie literatury psychologicznej opracowała

 Barbara Piotrowska

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rypinie

 

.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się