bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Do publicznych przedszkoli Gminy Miasta Rypin przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Rypin (Uchwała nr XXX/221/17) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola otrzymają do 7 maja 2021 r. pisemną informację od Burmistrza Miasta Rypin wskazującą przedszkole, gdzie takie miejsce jest zapewnione.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rypin mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca do 26 marca 2021 r.

od 24 maja do 28 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

od 31 maja do 4 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2021 r.

8 czerwca 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.

od 9 czerwca do 18 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwiecień 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się